Com fer els pagaments?

Les quotes trimestrals de 60€ per persona les podeu fer amb una transferència bancària al compte següent:

Banc Sabadell

ES56 0081 0116 3800 0155 9863

Si us plau, indiqueu el nom del nen o nena com a concepte per una millor traçabilitat.
La data límit per fer l’ingrés del segon trimestre és el 30 de juny

Us volem recordar que el cau és una associació sense ànim de lucre i, per tant, la quota del 3r trimestre pot variar en funció de les despeses.

Moltes gràcies