top of page

Inscripcions:

Aquest any i degut al COVID-19, hem hagut de fer les inscripcions on-line. Les persones amb plaça a l'agrupament ja han rebut els documents per correu. Si us voleu inscriure i encara no ho heu fet, us podeu posar en contacte amb nosaltres. 

Recordem que a part dels documents per omplir i firmar cal dur una fotocòpia del DNI, targeta sanitària i llibret de vacunes,així com dues fotos de carnet per formalitzar la inscripció. També heu de realitzar el pagament.

bottom of page